Farklı uluslararası firmalarda ve çeşitli mühendislik/mimarlık branşlarında görev almış ve tüm terminolojiye hakim tercümanlarımız teknik çevirilerinizi aslına sadık kalarak gerçekleştirirler.